REGULAMIN

SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW PRZEZ ASBIRO INVESTORS SHEFFIELD

zwany dalej Regulaminem.

§1

Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

1) ) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a ASBIRO INVESTORS SHEFFIELD, Organizatora wydarzeń.

2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu biletów na stronie https://asbiroinvestorssheffield.co.uk:

a) Dokonać wyboru ilości biletów,

b) Sprawdzić dane,

c) Wpisać imiona uczestników w odpowiednim miejscu formularza zamówienia.

§2

Po dokonaniu wyboru biletów z oferty serwisu, prosimy o wybranie sposobu płatności.

W przypadku płatności kartą płatniczą,

System oferuje poniższe opcje płatnicze:

– Visa,

– Mastercard,

– Apple Pay

Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi odpowiada firma Stripe, Inc. zgodnie ze swoim regulaminem.

§3

Ceny biletów podawane są w £ (Funt Szterling). Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia Asbiro Investors Sheffield.

§4

Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, celem realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Asbiro Investors Sheffield w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów. Zachowane będą zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ? ? fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

§5

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

§7

W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia sprawdzając swoją skrzynkę e-mail.

§8

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

§9

Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów przed rozpoczęciem wydarzenia.

§10

Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu możliwe są jedynie w przypadku odwołania wydarzenia. W takim przypadku zwrot za bilet zakupiony za pomocą systemu sprzedaży internetowej dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata, w przypadku kart, zwrot następuje na rachunek tej karty.

Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.

§11

Asbiro Investors Sheffield zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

§12

Informacje na agendy, zniżek, ofert specjalnych, rozpoczęcia wydarzenia i inne publikowane są na stronie https://asbiroinvestorssheffield.co.uk

§13

Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

Shopping Cart
Scroll to Top